Groepen

Binnen de actieve Fotoclub Zoemmm zijn verschillende werkgroepen actief. Door het gezamenlijk fotograferen over het specifieke thema van een werkgroep kan ervaring en kennis worden uitgewisseld en verrijkt waardoor de kwaliteit en beleving van de fotografie kan worden geoptimaliseerd.

De werkgroepen opereren onafhankelijk van de club en presenteren hun werk minstens een maal per jaar op de clubavond. De coördinator organiseert dit en initieert de bijeenkomsten en activiteiten.